Szpital dziecięcy

We wspólpracy z Fundacją Habitat for Humanity przekazaliśmy leki i artykuły medyczne do Szpitala Dziecięcego im. św. Mikołaja. Darowizna otrzymana od Chernobyl Children International

czyli organizacji zajmującej się wspieraniem ofiar katastrofy w Czarnobylu oraz finansowaniem leczenia dzieci, zwłaszcza tych doświadczonych przez los najbardziej.

Cieszymy się, że mogliśmy osobiście przyczynić się do wsparcia szpitala dziecięcego, który przeprowadza trudne operacje oraz prowadzi leczenia dzieciaków z najpoważniejszymi schorzeniami. 

In cooperation with the Habitat for Humanity Foundation, we have donated medicines and medical supplies to the St. Nicholas Children’s Hospital. This donation was received from Chernobyl Children International, an organization dedicated to supporting the victims of the Chernobyl disaster and funding the treatment of children, especially those most affected by fate.

We are delighted that we could personally contribute to supporting the children’s hospital, which performs complex surgeries and provides treatment for children with the most serious conditions.

 

Wspierajcie dalej nasze działania. Każda wpłacona złotówka, każda wysłana do nas paczka, trafi tam gdzie powinna, gdzie jest najbardziej potrzebna. 

WSPARCIE