Wspólne działania z Core Response

Projekt Peron Trzeci to inicjatywa, która zapewnia pomoc humanitarną uchodźcom uciekającym z Ukrainy z powodu wojny.

Od kilku miesięcy nasza fundacja współpracuje z Core Response. Działamy jednocześnie na wielu płaszczyznach ale głównym celem jest pomoc ofiarom rosyjskiej agresji.

Nasze wspolne działania to nie tylko zakup pomocy humanitarnej i wsparcie wolontariatu.

Nasza współpraca z Core Response okazała się bardziej owocna. Razem postanowiliśmy stworzyć kampanię informacyjną skierowaną na zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z handlem ludźmi i niewolnictwem, które szczególnie dotyczą uchodźców w kryzysie. W ramach tej inicjatywy stworzyliśmy także broszurę informacyjną, zawierającą informacje o miejscach, gdzie uchodźcy mogą otrzymać pomoc w Przemyślu i Rzeszowie.

 Core Response   organizuje również szkolenia dla wolontariuszy, które obejmują aspekty psychologiczne i społeczne, które są kluczowe w pracy z uchodźcami.

 Razem z Core Response i wolontariuszami z Fundacji Via Vitae budujemy społeczność, która nie tylko pomaga potrzebującym, ale także uczy empatii i szacunku dla innych. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana, abyśmy mogli nadal zmieniać świat na lepszy.

 

EN below

The Peron Trzeci project is an initiative that provides emergency assistance to refugees fleeing from Ukraine due to the war. Our cooperation with CORE has proven to be extremely fruitful. Together, we decided to create an informational campaign aimed at drawing attention to the dangers associated with human trafficking and slavery, which are particularly threatening to refugees in crisis. As part of this initiative, we also created an informational brochure that contains information about places where refugees can receive help in Przemysl and Rzeszow.
However, our cooperation with CORE is not limited to providing humanitarian aid. This organization also organizes training for volunteers that cover psychological and social aspects that are crucial in working with refugees.
Thanks to this collaboration, refugees are given a chance for a new life. Together with CORE and volunteers from the Via Vitae Foundation, we are building a community that not only helps those in need, but also teaches empathy and respect for others. We hope that our cooperation will continue so that we can continue to change the world for the better.