Darczyńcy

Plecak na nowy start

Jesteśmy po pierwszym etapie projektu PLECAK NA NOWY START. Jednym z miejsc szczególnie nam bliskim jest Chmielnik. Od samego początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, wspieramy siostry Honoratki, które stworzyły punkt pomocy wraz z lokalnymi wolontariuszkami, działający przy Kościele katolickim w Chmielniku. W Chmielniku bezpieczne schronienie znalazło setki uchodźców wewnętrznych, uciekinierów z terenów będących pod ciągłymi aktywnymi atakami zbrojnymi. Większość uchodźców znalazło schronienie u zwykłych ukraińskich rodzin, podobnie jak ma to miejsce w Polsce. Są to przede wszystkim kobiety z dziećmi i osoby starsze.

Przykościelny punkt pomocy uchodźcom zajmuje się dystrybucją pomocy humanitarnej takiej jak żywność, podstawowe artykuły higieniczne i odzież, ale przede wszystkim siostry Honoratki starają się zintegrować dzieci uchodźcze z lokalnymi dziećmi z parafii. Ma to na celu złagodzenie traumy i pomoc w odnalezieniu się w nowym środowisku. Dzieci wyrwane ze swoich domów, ze swojego otoczenia, potrzebują również innych form pomocy i wsparcia. I to właśnie zapewniają im między innymi zajęcia integracyjne organizowane przez siostry zakonne oraz wolontariuszki. W zależności od dostępności zasobów i środków, organizowane są przykościelne pikniki, zajęcia sportowe, plastyczne, nauka śpiewu.

Obecnie głównym problemem, który został nam zasygnalizowany, jest nierówność w dostępie do edukacji jak i zajęć dodatkowych pozaszkolnych, wynikający z braku materiałów do nauki. Rodziny uciekające ze swoich domów, często jedyne co mają to dokumenty i mała torba z najpotrzebniejszymi rzeczami. Dzieciom brakuje podstawowych szkolnych wyprawek. Z tego powodu powstał nasz projekt PLECAK NA NOWY START.

W jednej wyprawce znajdują się zeszyty, długopisy, kredki, blok rysunkowy, blok kolorowy, klej, zestaw geometryczny, ołówki i papierowe teczki a to wszystko umieszczone w plecaku-worku.

Nasz projekt chcemy realizować trybem ciągłym, w zależności od bieżących potrzeb. Nowych uchodźców szukających schronienia w Chmielniku, a tym samym dzieci, ciągle rośnie. Pierwszy etap, jakim było wyposażenie pierwszych 50 dzieci w podstawowe wyprawki szkolne już zrealizowaliśmy. Efekty przeszły nasze oczekiwania.

Siostry Honoratki, prowadzące zajęcia integracyjno-plastyczne, mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz odpowiednie szkolenia z zakresu psychologii dziecięcej i zauważyły duże wzmocnienie więzi pomiędzy dziećmi uczestniczącymi w zajęciach. Podsumowując, już pierwszy etap projektu, który zrealizowaliśmy naszymi fundacyjnymi środkami, przyniósł oczekiwane rezultaty. Dlatego chcielibyśmy go nadal kontynuować, jednak, aby go rozwijać potrzebujemy wsparcia.