Darczyńcy

Dom dziecka we Fromborku

W czasie wybuchu wojny na Ukrainie, wszyscy byliśmy przerażeni. Fale uchodźców zaczęły docierać przede wszystkim do polskiej granicy, szukając schronienia i bezpiecznego azylu. Matki zabierały swoje dzieci i uciekały, aby zapewnić bezpieczeństwo i uchronić przed tym co straszne i nieznane. Szczególną grupą dzieci byli wychowankowie ukraińskich domów dziecka. Kilka z nich zdecydowało się przenieść swoje dzieciaki na bezpieczne terytorium Polski. Korzystając z zaproszeń istniejących już polskich domów dziecka, przeniosło swoich wychowanków właśnie do nich. Jednym z takich miejsc jest Dom Dziecka we Fromborku.

Przyłączyliśmy się do akcji zorganizowanej przez Fundację H.E.L.P. i pojechaliśmy tam z pomocą. Towarzyszyli nam goście z USA, których los ukraińskich sierot poruszył i jest im szczególnie bliski. 49 dzieciaków otrzymało kurtki zimowe, nowe buty oraz zapas takich produktów jak mleka modyfikowane dla najmłodszych. Niezwykłą niespodzianką były również tablety, sprezentowane dzieciakom przez sędzię sądu najwyższego USA Kelly Waters. Senator Raymond Leśniak sprezentował dzieciakom rękawiczki, czapki oraz całą górę słodyczy. Było dużo wzruszeń i łez, ale również radości i satysfakcji, że znów udało się pomóc.

Sytuacja ukraińskich dzieci przebywających na terenie Polski bardzo wzruszyła naszych gości. Chcą zaangażować się długofalowo. Cieszymy się niezmiernie na takie współprace.Przy okazji, serdecznie gratulujemy Fundacji H.E.L.P. o wzbogacenie swojego teamu o v-ce prezes Karolinę Dehnhard oraz nową członkinię zarządu Kelly Walters.